Телефон: +7 (495) 720-720-7 Email: atom720720@yandex.ru Адрес: г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2

Сортовой прокат

Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Арматура А lll  (ГОСТ 5781-82)
6 0,222 А500С/35ГС
8 0,395 А500С/35ГС
10 0,617 А500С/35ГС
12 0,888 А500С/35ГС
14 1,21 А500С/35ГС
16 1,58 А500С/35ГС
18 2 А500С/35ГС
20 2,47 А500С/35ГС
22 2,98 А500С/35ГС
25 3,85 А500С/35ГС
28 4,83 А500С/35ГС
32 6,31 А500С/35ГС
36 7,99 А500С/35ГС
40 9,87 А500С/35ГС
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Арматура А lll  (ГОСТ 5781-82)
6 0,222 А500С/35ГС
8 0,395 А500С/35ГС
10 0,617 А500С/35ГС
12 0,888 25Г2С
14 1,21 25Г2С
16 1,58 25Г2С
18 2 25Г2С
20 2,47 25Г2С
22 2,98 25Г2С
25 3,85 25Г2С
28 4,83 25Г2С
32 6,31 25Г2С
36 7,99 25Г2С
40 9,87 25Г2С
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Балка  (ГОСТ 8239-89)
10 8,1 ст3пс/сп
12 8,7 ст3пс/сп
14Б1 10,5 ст3пс/сп
16Б1 12,7 ст3пс/сп
18Б1 15,4 ст3пс/сп
20Б1 22,4 ст3пс/сп
25Б1 25,7 ст3пс/сп
30Б1 32,9 ст3пс/сп
35Б1 38,9 ст3пс/сп
40Б1 48,1 ст3пс/сп
45Б1 59,8 ст3пс/сп
50Б1 73 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Прокат круглый (ГОСТ 535-88)
6 0,222 ст3пс/сп
8 0,395 ст3пс/сп
10 0,616 ст3пс/сп
12 0,888 ст3пс/сп
14 1,21 ст3пс/сп
16 1,58 ст3пс/сп
18 2 ст3пс/сп
20 2,47 ст3пс/сп
22 2,98 ст3пс/сп
25 3,85 ст3пс/сп
30 5,55 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Прокат листовой (ГОСТ 14637-89)
1,5х1250х2500 37 ст3пс/сп
2х1250х2500 50 ст3пс/сп
3х1250х2500 75 ст3пс/сп
4х1500х6000 285 ст3пс/сп
5х1500х6000 355 ст3пс/сп
6х1500х6000 425 ст3пс/сп
8х1500х6000 567 ст3пс/сп
10х1500х6000 707 ст3пс/сп
12х1500х6000 848 ст3пс/сп
14х1500х6000 990 ст3пс/сп
16х1500х6000 1130 ст3пс/сп
20х1500х6000 1413 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Сетка
50х50х4 3,64
50х50х5 5,64
100х100х4 1,79
100х100х5 2,79
150х150х4 1,225
150х150х5 1,905
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Рельсы
Р-18 17,91
Р-24  дем 24,9
Р-65 64,72
КР-70 46,1
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Прокат угловой (ГОСТ 8510-86)
25х4 1,46 ст3пс/сп
32х4 1,91 ст3пс/сп
35х4 2,1 ст3пс/сп
40х4 2,42 ст3пс/сп
45х4 2,73 ст3пс/сп
50х4 3,05 ст3пс/сп
50х5 3,77 ст3пс/сп
63х5 4,81 ст3пс/сп
63х6 5,72 ст3пс/сп
70х5 5,38 ст3пс/сп
70х6 6,39 ст3пс/сп
70х7 7,39 ст3пс/сп
75х5 5,8 ст3пс/сп
75х6 6,89 ст3пс/сп
75х7 7,96 ст3пс/сп
75х8 9,02 ст3пс/сп
80х6 7,36 ст3пс/сп
80х7 8,51 ст3пс/сп
80х8 9,65 ст3пс/сп
90х6 8,33 ст3пс/сп
90х7 9,64 ст3пс/сп
90х8 10,93 ст3пс/сп
90х9 12,2 ст3пс/сп
100х8 12,25 ст3пс/сп
100х10 15,1 ст3пс/сп
100х12 17,9 ст3пс/сп
100х63х6 7,53 ст3пс/сп
100х63х8 9,87 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Швеллер (ГОСТ 8240-89)
5 36,46 ст3пс/сп
6,5 20,69 ст3пс/сп
8 24,52 ст3пс/сп
10 31,34 ст3пс/сп
12 28,29 ст3пс/сп
14 36,46 ст3пс/сп
16 32,05 ст3пс/сп
18 41,48 ст3пс/сп
20 50,68 ст3пс/сп
22 32,05 ст3пс/сп
24 41,48 ст3пс/сп
27 50,68 ст3пс/сп
30 46,51 ст3пс/сп
40 56,96 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Полоса (ГОСТ 103-76, 535-88)
20х4 0,63 ст3пс/сп
25х4 0,78 ст3пс/сп
30х4 0,94 ст3пс/сп
40х4 1,26 ст3пс/сп
50х5 1,96 ст3пс/сп
60х5 2,36 ст3пс/сп
60х6 2,83 ст3пс/сп
80х6 3,77 ст3пс/сп
100х6 4,71 ст3пс/сп
100х8 6,28 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Квадрат (ГОСТ 2591-88)
10 0,785 ст3пс/сп
12 1,13 ст3пс/сп
14 1,54 ст3пс/сп
16 2,01 ст3пс/сп
20 3,14 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)
3х1250х2500 79 ст3пс/сп
4х1500х6000 302 ст3пс/сп
5х1500х6000 377 ст3пс/сп
6х1500х6000 532 ст3пс/сп
8х1500х6000 595 ст3пс/сп
Типоразмер, мм Вес 1п/м класс
Шпунт Ларсена
Л-4 74
Л-5  УМ 100
Л-6 144,3